Prywatność

Polityka prywatności

Reklama a ochrona prywatności

Google oferuje wiele różnych usług reklamowych poprzez swoje programy – AdWords i AdSense, dzięki którym użytkownicy oglądają najbardziej użyteczne i trafne reklamy online. Reklamy te są wyświetlane w witrynach i usługach Google, jak również w witrynach partnerskich w Sieci partnerskiej Google. Często rodzaj wyświetlanych reklam zależy głównie od wyszukiwanych haseł lub treści oglądanej strony. Oprócz dostarczania reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkowników, oferujemy praktyczne narzędzia do wyświetlania informacji gromadzonych i wykorzystywanych w celu wyświetlania reklam oraz zarządzania tymi informacjami. Mając na względzie ochronę prywatności użytkowników, przy wyświetlaniu reklam przyświecają nam następujące zasady:

  • Przejrzystość – przekazujemy szczegółowe informacje na temat naszych zasad i procedur reklamowych.
  • Wybór – oferujemy innowacyjne metody wyświetlania plików cookie służących do wyświetlania reklam oraz zarządzania tymi plikami, jak również możliwość rezygnacji z nich.
  • Brak danych umożliwiających identyfikację użytkowników – nie gromadzimy ani nie wyświetlamy reklam na podstawie jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację użytkownika bez jego zgody.

Polityka prywatności Google przedstawia sposób przetwarzania informacji osobistych użytkowników produktów i usług Google, w tym informacji przekazanych podczas korzystania z naszych usług reklamowych lub innej formy interakcji z tymi usługami. Ponadto, Polityka prywatności reklam Google oraz sieci partnerskiej Google, a także powiadomienia dotyczące prywatności w poszczególnych usługach Google opisują nasze procedury ochrony prywatności w zakresie tych usług. Google oferuje także reklamy graficzne za pośrednictwem firmy DoubleClick. Więcej informacji znajduje się w naszych procedurach ochrony prywatności związanych z produktami reklamowymi firmy DoubleClick. Więcej informacji na temat reklam w YouTube można znaleźć pod adresem YouTube Advertising and You.

Wyłączenie plików cookie służących do wyświetlania reklam

Google wykorzystuje pliki cookie do udoskonalania jakości oferowanych usług online, w tym również do wyświetlania bardziej trafnych reklam. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google wykorzystuje pliki cookie służące do wyświetlania reklam.

Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę pliku cookie firmy DoubleClick (dotyczy to witryn partnerskich AdSense, wyświetlania reklam za pośrednictwem firmy DoubleClick oraz innych usług Google wykorzystujących plik cookie firmy DoubleClick), klikając przycisk znajdujący się powyżej. Google udostępnia także dodatkowe opcje umożliwiające trwałe zapisanie ustawień wyłączenia obsługi pliku cookie w przeglądarce. Ponadto Google zezwala reklamodawcom zewnętrznym na wyświetlanie reklam w sieci partnerskiej Google. Za pomocą narzędzia opracowanego przez organizację Network Advertising Initiative można wyłączyć obsługę plików cookie kilku serwerów reklam i sieci jednocześnie. (Google wykorzystuje również pliki cookie w usłudze Google Analytics i do śledzenia konwersji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Najczęściej zadawanych pytaniach poniżej).

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ochrony prywatności

Jak Google chroni moją prywatność w procesie reklamowym?

Ochrona prywatności użytkowników jest naszym priorytetem – informujemy na temat tego, jakie informacje są przez nas gromadzone i jak będą one wykorzystane w celu wyświetlania bardziej trafnych reklam. Konsumenci mają również wpływ na to, jakimi informacjami chcą się z nami podzielić. Dbamy również o to, aby wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników w witrynach partnerskich AdSense i w niektórych witrynach Google, jak również zarządzanie nimi oraz wyłączanie ich było proste z punktu widzenia użytkowników. Zapewniamy, że nie gromadzimy, nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, zebranych za pomocą plików cookie służących do wyświetlania reklam, bez wyraźnej zgody użytkownika.

Jakie informacje wykorzystuje Google w celu wyświetlania reklam?

Wyświetlamy reklamy we własnych witrynach za pomocą programu AdWords oraz, w zakresie innych usług, korzystając z technologii AdSense. Wyświetlamy również reklamy w naszych witrynach partnerskich za pomocą programu Google AdSense. W celu dostarczania trafnych reklam wykorzystujemy wiele różnych metod.

W ramach programu AdWords wyświetlamy reklamy na podstawie treści wyszukiwanych przez użytkowników. Na przykład, po wyszukaniu wyrażenia „golf” w naszej wyszukiwarce, wyświetlone zostaną reklamy związane z golfem. Korzystając z adresu IP, dbamy również o to, aby reklamy były trafne pod względem lokalizacji użytkownika. Jeżeli użytkownik z Wrocławia poszukuje korporacji taksówkowych, najprawdopodobniej poszukuje informacji na temat korporacji mieszczących się we Wrocławiu, a nie np. w Warszawie.

W ramach programu AdSense wyświetlamy reklamy dobrane na podstawie treści przeglądanej witryny. Jeżeli na przykład użytkownik przegląda witrynę związaną z ogrodnictwem, reklamy wyświetlane w tej witrynie mogą być powiązane z tą tematyką. Możemy również wyświetlać reklamy na podstawie zainteresowań użytkowników. Gdy użytkownik przegląda witryny, które współpracują z nami lub witrynami Google korzystającymi z pliku cookie firmy DoubleClick, takimi jak np. YouTube, Google może umieścić plik cookie firmy Doubleclick w jego przeglądarce, aby zgromadzić dane na temat typów odwiedzanych stron i przeglądanych treści. Na podstawie tych informacji Google kojarzy przeglądarkę użytkownika z odpowiednimi kategoriami zainteresowań, które następnie wykorzystuje w celu wyświetlania reklam odpowiadających jego zainteresowaniom. Jeżeli na przykład użytkownik często odwiedza witryny podróżnicze, Google może wyświetlać więcej reklam powiązanych z tą tematyką. Oprócz reklam wyświetlanych na podstawie kategorii zainteresowań Google zezwala reklamodawcom na wyświetlanie reklam dobranych na podstawie wcześniejszych interakcji z użytkownikiem, takich jak poprzednie odwiedziny ich witryny. Reklamodawcy nie mogą wykorzystać tej technologii w celu osobistej identyfikacji użytkownika, umożliwia im ona jednak dostarczanie trafniejszych reklam grupom użytkowników, z którymi już wcześniej mieli kontakt. W celu wyświetlania trafniejszych reklam niektóre z witryn i usług (np. witryny społecznościowe) korzystających z programu AdSense również mogą wykorzystywać dane, które nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika, takie jak np. dane demograficzne. Google nie kojarzy z przeglądarką użytkownika kategorii poufnych (takich jak rasa, religia, orientacja seksualna, zdrowie czy poufne kategorie związane z kwestiami finansowymi) i nie wyświetla reklam na podstawie tych kategorii.

Jakie informacje wykorzystuje YouTube w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników?

YouTube także korzysta z pliku cookie firmy DoubleClick, aby wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań użytkowników. Kategorie zainteresowań są określane na podstawie odwiedzin w witrynach korzystających z programu AdSense, jak również najczęściej oglądanych filmów wideo oraz działań wykonywanych na YouTube (np. przesyłanie). Plik cookie firmy DoubleClick kojarzy przeglądarkę użytkownika z odpowiednimi kategoriami zainteresowań, które następnie wykorzystuje w celu wyświetlania reklam odpowiadających jego zainteresowaniom. Informacje użytkowników z ich kont Google i YouTube nie są kojarzone z danymi zebranymi przez plik cookie służącymi do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem YouTube Advertising and You.

Jak mogę edytować swoje preferencje reklam dotyczące reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników?

Kategorie zainteresowań są określane na podstawie wizyt w witrynach partnerskich AdSense oraz w witrynach Google korzystających z pliku cookie firmy DoubleClick, w tym również w witrynie YouTube. Użytkownik może edytować swoje preferencje reklam poprzez dodawanie kategorii zainteresowań za pomocą Menedżera preferencji reklam. Kategorie zainteresowań można również usuwać – nie będą wówczas wykorzystywane przez Google do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań. Zanim nowe ustawienia preferencji reklam zaczną działać, muszą być przetworzone przez nasze systemy.

Jak wyłączyć opcję reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników?

Jeżeli nie chcesz otrzymywać reklam dopasowanych do zainteresowań, wystarczy kliknąć przycisk Wyłącz znajdujący się u góry tej strony lub przycisk Wyłącz w Menedżerze preferencji reklam. Google udostępnia także dodatkowe możliwości trwałego zapisania ustawień wyłączenia tej opcji w przeglądarce. Po wyłączeniu tej opcji przez użytkownika Google nie będzie dłużej gromadzić informacji związanych z kategoriami zainteresowań, a wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań zostanie wstrzymane. Wciąż będzie on jednak widział taką samą liczbę reklam jak wcześniej, a Google może nadal wyświetlać trafne reklamy wybrane na podstawie treści witryny lub innych informacji nieosobowych. Jeżeli na przykład użytkownik odwiedza witrynę związaną z ogrodnictwem, Google może określić treść tej witryny i automatycznie wyświetlać reklamy związane z tą tematyką wszystkim użytkownikom, bez wykorzystywania pliku cookie. Reklamy wyświetlane w wyszukiwarce Google lub w witrynach naszych partnerów AdSense dla wyszukiwania mogą być również związane z hasłami wyszukiwanymi przez użytkowników.

W jaki sposób Google korzysta z plików cookie w celu wyświetlania reklam?

Plik cookie to fragment tekstu, który jest przesyłany przez serwery danej witryny i przechowywany w przeglądarce internetowej. Podobnie jak w przypadku większości witryn i wyszukiwarek, Google korzysta z plików cookie w celu zapewnienia większej satysfakcji użytkowników i wyświetlania trafniejszych reklam.

Google korzysta z pliku cookie firmy DoubleClick w witrynach partnerskich AdSense oraz w pewnych usługach Google w celu wyświetlania trafniejszych reklam w sieci, jak również po to, aby ograniczyć liczbę powtórzeń wyświetlania tej samej reklamy danemu użytkownikowi. Po przejściu przez użytkownika do witryny i wyświetleniu lub kliknięciu reklamy wyświetlanej w ramach programów reklamowych Google możemy umieścić w jego przeglądarce plik cookie. Taki plik cookie służący do wyświetlania reklam wyświetli się w przeglądarce użytkownika jako plik pochodzący z domeny „doubleclick.net”.

Po ustawieniu pliku cookie w przeglądarce użytkownika Google może rozpocząć rejestrowanie informacji dotyczących interakcji przeglądarki z daną reklamą. Dane te są rejestrowane w dzienniku, który w przybliżeniu wygląda tak:

time: 06/Aug/2008 12:01:32
ad_placement_id: 105
ad_id: 1003
userid: 0000000000000001
client_ip: 123.45.67.89
referral_url: "http://youtube.com/categories"

Pole „time” (godzina) zawiera informacje dotyczące godziny wyświetlenia reklamy. Pola „ad placement id” (identyfikator miejsca docelowego reklamy) oraz „ad id” (identyfikator reklamy) identyfikują kampanię oraz wyświetlaną reklamę. Pole „userid” (identyfikator użytkownika) jest plikiem cookie wyświetlania reklamy identyfikującym przeglądarkę użytkownika. Pole „client IP” (IP klienta) określa adres IP użytkownika. Pole „referral URL” (odsyłający adres URL) określa adres URL strony, na której reklama została wyświetlona. Nasze dzienniki rejestrują także, czy użytkownik kliknął reklamę lub wszedł z nią w interakcję.

Te informacje ułatwiają Google wyświetlanie reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkownika, kontrolowanie liczby wyświetleń tej samej reklamy danemu użytkownikowi oraz mierzenie skuteczności kampanii reklamowych. Jeżeli użytkownik nie chce oglądać reklam dopasowywanych w ten sposób, może w dowolnym momencie wyłączyć obsługę plików cookie służących do wyświetlania reklam. Wyłączenie tej opcji odnosi się tylko do przeglądarki, z której użytkownik korzysta w momencie kliknięcia przycisku Wyłącz.

W jaki sposób Google korzysta z plików cookie w usłudze śledzenia konwersji?

Google wykorzystuje pliki cookie, aby ułatwić firmom wykupującym reklamy w Google określenie liczby osób, które po kliknięciu ich reklamy dokonują zakupu produktów. Plik cookie służący do śledzenia konwersji jest ustawiany w przeglądarce użytkownika jedynie w chwili kliknięcia przez użytkownika reklamy dostarczanej przez Google dla reklamodawcy, który aktywował opcję śledzenia konwersji. Ważność tych plików cookie wygasa po 30 dniach, a zawarte w nich informacje nie umożliwiają osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli ten plik cookie jest ważny w chwili odwiedzania określonych stron witryny reklamodawcy przez użytkownika, Google oraz reklamodawca mogą stwierdzić, że dany użytkownik kliknął reklamę i przeszedł do tej strony. Każdy reklamodawca otrzymuje inny plik cookie, nie można więc śledzić plików cookie w witrynach różnych reklamodawców. Jeśli użytkownik chce wyłączyć pliki cookie służące do śledzenia konwersji, może ustawić w przeglądarce blokadę plików cookie pochodzących z domeny googleadservices.com.

Rezygnacja z pliku cookie firmy DoubleClick
(dotyczy witryn partnerskich AdSense, wyświetlania reklam za pośrednictwem firmy DoubleClick oraz pewnych usług Google wykorzystujących plik cookie firmy DoubleClick)

Polityka prywatności Google